Chi tiết về Tác giả

Nam, Nguyễn Hữu

  • T. 28, S. 2 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Giám sát sự lưu hành của virus viêm não nhật bản ở lợn nuôi tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
    Tóm tắt  PDF
  • T. 23, S. 3 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Thực trạng bệnh viêm não Nhật bản ghi nhận tại bệnh viện lớn một số tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2009-2014
    Tóm tắt  PDF