Chi tiết về Tác giả

Mến, Nguyễn Hữu

  • T. 28, S. 2 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Xác định tỷ lệ mang gen kháng nguyên bám dính F18 và tính mẫn cảm kháng sinh của vi khuẩn E.Coli gây tiêu chảy ở lợn con sau cai sữa tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh/
    Tóm tắt  PDF