Chi tiết về Tác giả

Ba, Lưu Văn

  • T. 24, S. 5 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Tình hình nhiễm Salmonella trong chuỗi sản xuất thịt gà tại một số huyện của TP.Hà Nội 2014-2015
    Tóm tắt  PDF