Chi tiết về Tác giả

Phan, Lê Văn

 • T. 28, S. 1 (2016) - Nghiên cứu khoa học
  Đa dạng di truyền gen ORF5 của một số chủng virus PRRS phân lập từ năm 2011 đế năm 2013 tại miền bắc Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • T. 28, S. 1 (2016) - Nghiên cứu khoa học
  Một số đặc điểm sinh học và sinh học phân tử của chủng virus nhược độc dịch tả vịt DP-EG-2000
  Tóm tắt  PDF
 • T. 24, S. 5 (2016) - Nghiên cứu khoa học
  Một số đặc tính sinh học của chủng Porcine circovirus type 2 (PCV2) sau bảo quản bằng phương pháp đông khô
  Tóm tắt  PDF
 • T. 23, S. 7 (2016) - Nghiên cứu khoa học
  Một số đặc tính sinh học và sinh học phân tử của chủng virus dịch tả vịt cường độc VG-04 phân lập được tại tỉnh Hưng Yên năm 2004
  Tóm tắt  PDF
 • T. 24, S. 1 (2017) - Nghiên cứu khoa học
  Giải mã và phân tích trình tự gen VP1 của một số chủng virus lở mồm long móng type A, phân lập được tại Hà Nội và Hà Tĩnh năm 2013
  Tóm tắt