Chi tiết về Tác giả

Phương Đông, Lê Thị

  • T. 23, S. 4 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Tình hình bệnh suy thận trên chó tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
    Tóm tắt  PDF