Chi tiết về Tác giả

Minh Hằng, Lê Thị

  • T. 28, S. 1 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Kết quả kiểm tra các đặc tính sinh hóa và xây dựng một số chỉ tiêu về giống vi khuẩn mycoplasma gallisepticum để sản xuất kháng nguyên
    Tóm tắt  PDF