Chi tiết về Tác giả

Hòa, Lê Quang

  • T. 23, S. 3 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Một số đặc điểm sinh học phân tử của virus gây hội chứng rồi loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS) phân lập được tại Việt Nam từ các ổ dịch năm 2007,2010, 2013
    Tóm tắt  PDF