Chi tiết về Tác giả

Hải, Lê Minh

  • T. 24, S. 1 (2017) - Nghiên cứu khoa học
    Nghiên cứu tạo chủng vi khuẩn photobacterium damselae đột biến giảm độc lực
    Tóm tắt  PDF