Chi tiết về Tác giả

Hải, Lê Đình

 • T. 24, S. 1 (2017) - Nghiên cứu khoa học
  Sự lưu hành và tương đồng gen mã hóa độc tố đường ruột (STa, STb và LT) của vi khuẩn enterotoxigenic E.Coli phân lập từ lợn con bị tiêu chảy
  Tóm tắt
 • T. 24, S. 3 (2017) - Nghiên cứu khoa học
  Một số yếu tố độc lực của các chủng vi khuẩn Mycoplasma hyopneumonae phân lập được từ lợn tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1 (2018) - Nghiên cứu khoa học
  Phát triển dòng vi khuẩn biểu hiện độc tố đường ruột tái tổ hợp của vi khuẩn Enterotoxigenic esherichia Coli gây tiêu chảy ở lợn con
  Tóm tắt  PDF