Chi tiết về Tác giả

Quảng, Dương Văn

  • T. 23, S. 7 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Vai trò của Escheriachia Coli và Salmonella spp trong hội chứng tiêu chảy ở lợn rừng con trước và sau cai sữa theo mô hình nuôi bán hoang dã
    Tóm tắt  PDF