Chi tiết về Tác giả

Mỹ, Dương Thị

  • T. 23, S. 3 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Hiệu lực miễn dịch và sự tồn tại kháng thể trong cơ thể lợn được sử dụng kháng thể tam liên eco- sal- clos
    Tóm tắt  PDF