Chi tiết về Tác giả

Phú, Cù Hữu

 • T. 28, S. 1 (2016) - Nghiên cứu khoa học
  Kết quả kiểm tra các đặc tính sinh hóa và xây dựng một số chỉ tiêu về giống vi khuẩn mycoplasma gallisepticum để sản xuất kháng nguyên
  Tóm tắt  PDF
 • T. 28, S. 2 (2016) - Nghiên cứu khoa học
  Một số đặc điểm bệnh tiêu chảy của lợn con dưới 2 tháng tuổi ở Sơn La
  Tóm tắt  PDF
 • T. 23, S. 3 (2016) - Nghiên cứu khoa học
  Vai trò của vi khuẩn E.coli trong hội chứng tiêu chảy của lợn con dưới 2 tháng tuổi ở Sơn La và biện pháp phòng trị
  Tóm tắt  PDF