Chi tiết về Tác giả

Quang, Bùi Duy

  • T. 24, S. 2 (2017) - Nghiên cứu khoa học
    Thực trạng bệnh ở buồng trứng trên đàn bò sữa tại công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu - Sơn la
    Tóm tắt  PDF