Chi tiết về Tác giả

Hảo, Đào Thị

  • T. 28, S. 1 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Kết quả kiểm tra các đặc tính sinh hóa và xây dựng một số chỉ tiêu về giống vi khuẩn mycoplasma gallisepticum để sản xuất kháng nguyên
    Tóm tắt  PDF
  • T. 23, S. 6 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Tình hình chăn nuôi và bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc của tỉnh Hưng Yên (2010 -2014), yếu tố nguy cơ làm lây lan và phát sinh dịch
    Tóm tắt  PDF