T. 19, S. 2 (2012)

Mục lục

Nghiên cứu khoa học

ẢNH HƯỞNG CỦA INTERFERON ALPHA (IFN-α) ĐỐI VỚI VIRUT GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP Tóm tắt PDF
Trần Xuân Hạnh và cs 1-8
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC BỆNH SUYỄN LỢN VÀ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SEMI-NESTED PCR XÁC ĐỊNH MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE Tóm tắt PDF
Lê Văn Lãnh và cs 9-15
XÁC ĐINH CÁC NHÓM KHÁNG NGUYÊN 1.1 VÀ 2.3.2.1 CỦA VIRUT CÚM A/H5N1 XUẤT HIỆN MỚI TẠI VIỆT NAM QUA PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM DI TRUYỀN VÀ PHẢ HỆ GEN HEMAGGLUTININ (H5) GIAI ĐOẠN 2004-2011 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bích Nga và cs 16-23
PHÂN LẬP MỘT SỐ VI KHUẨN CỘNG PHÁT GÂY BỆNH Ở LỢN NGHI MẮC BỆNH SUYỄN, ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ BỆNH Tóm tắt PDF
Lê Văn Lãnh và cs 24-30
CHẨN ĐOÁN LEPTOSPIRA GÂY BỆNH TRÊN GIA SÚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP REAL-TIME PCR Tóm tắt PDF
Võ Thành Thìn và cs 31-37
Khảo sát tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella trên đàn thủy cầm nuôi tại tỉnh Hậu Giang Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Bích 38-44
KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN XOẮN ( TRICHINELLA) TRÊN ĐÀN LỢNTẠI HUYỆN BẮC YÊN - SƠN LAVÀ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Cảm 45-50
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM KÝ SINH TRÙNG MÁU LEUCOCYTOZOON SP. Ở MỘT SỐ GIỐNG GÀ TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Sửu 51-56
ĐIỀU TRỊ BỆNH KÊNH MANG CỦA CÁ CHÉP (Cyprinus carpio) DO ẤU TRÙNG SÁN LÁ (Centrocestus formosanus GÂY RA Tóm tắt PDF
Kim Văn Vạn 57-61
NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ TỒN DƯ MỘT SỐ HÓA CHẤT ĐỘC HẠI VÀ KHÁNG SINH TRONG MẬT ONG TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA NAM Tóm tắt PDF
Bùi Thị Phương Hòa và cs 62-71
KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH DỊCH TẢ LỢN TẠI HUYỆN KRÔNG PĂK TỈNH ĐĂK LĂK TỪ 2005 - 2010 Tóm tắt PDF
Cao Văn Hồng và cs 72-75

Nâng cao - Tham khảo

Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS) và kinh nghiệm phòng chống. Tóm tắt PDF
Văn Đăng Kỳ 76-80

Trao đổi KHKT - Hoạt động ngành

Thực trạng và giải pháp cải thiện điều kiện và nâng cao năng lực cán bộ thú y cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội Tóm tắt PDF
Cấn Xuân Bình 81-87
VAI TRÒ CỦA THÚ Y CƠ SỞ VÀ THÚ Y TƯ NHÂN TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC GIA CẦM TẠI TỈNH KIÊN GIANG. Tóm tắt PDF
Lê Văn Bầu 88-89