Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 19, S. 1 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ TẦN SỐ DỊCH BỆNH HEO TAI XANH TẠI BẾN TRE (TỪ THÁNG 8 ĐẾN 10 NĂM 2010)

Phạm Trung Nghĩa và cs

Tóm tắt


TÓM TẮT

Tiến hành khảo sát trên 4.656 heo trong các hộ có heo bệnh tai xanh (PRRS) tại tỉnh Bến Tre từ tháng 8-10/2010 nhằm ghi nhận một số đặc điểm dịch tễ học của bệnh. Kết quả cho thấy:

- Tỉ lệ mắc bệnh trong đàn có bệnh là 80,4% [79,3 - 81,6], tỉ lệ chết là 6,6% [5,9-7,3]

- Tỉ lệ mắc của heo nái, heo thịt và heo con trong đàn có bệnh lần lượt là 72,2% [68,8 - 75,5], 5,0% [4,2 - 6], 69,2% [66,9 - 71,5].

- Tốc độ lây lan trong đàn có bệnh bình quân trong 1 ngày là 9/1000 con có nguy cơ mắc (tỉ suất mới mắc).

- - Dịch bệnh xảy ra tập trung phần lớn trên những hộ chăn nuôi với qui mô nhỏ, chủ yếu là ở nhóm hộ chăn nuôi dưới 40 con ( 78%) số heo bệnh  giảm dần theo qui mô đàn, hộ nuôi 80 -100 con chỉ còn 1,9% và  2,5%.

Từ khóa: Heo, Bệnh tai xanh, Tỷ lệ mắc bệnh, Tỷ lệ chết, Tần số dịch bệnh, Tỉnh Bến Tre

Toàn văn: PDF