Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 24, S. 4 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá đặc tính sinh học và hiệu quả bảo quản tinh chó Bully trong môi trường chứa ascorbic acid và lòng đỏ trứng gà ở 5oC

Ngô Thành Trung, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Đức Trường, Trần Thị Chi, Nguyễn Chí Cường, Nguyễn Thị Hà

Tóm tắt


Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định ảnh hưởng của việc bổ sung lòng đỏ trứng gà và ascorbic acid vào trong môi trường TCG ở nhiệt độ 5°C để nâng cao hiệu quả bảo quản tinh trùng của giống chó Bully nuôi tại Việt Nam. Hàm lượng lòng đỏ trứng và ascorbic acid bổ sung vào môi trường bảo quản tinh trùng lần lượt là 0, 5, 10, 15, 20% v/v và 0, 1, 2, 3% w/v. Mẫu tinh trùng có chất lượng tốt được lấy từ 3 cá thể chó đực thuộc giống Bully nuôi tại Trại thí nghiệm động vật, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Các chỉ tiêu tinh trùng bảo quản được đánh giá sau khi pha loãng bao gồm hoạt lực tinh trùng (điểm) và tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%).Kết quả nghiên cứu cho thấy việc bổ sung ascorbic acid với hàm lượng 2% w/v hoặc lòng đỏ trứng gà với hàm lượng 15% v/v vào trong môi trường lỏng bảo quản tinh ở 5oC đã giúp hoạt lực của tinh trùng sau 72 giờ bảo quản tăng khoảng 10% so với trong môi trường đối chứng và cao hơn so với các môi trường có bổ sung ascorbic acid hoặc lòng đỏ trứng gà với các tỷ lệ khác; Đồng thời cũng giúp làm giảm tỷ lệ tinh trùng kỳ hình trong quá trình bảo quản. Khi bổ sung đồng thời lòng đỏ trứng gà với hàm lượng 15% v/v và ascorbic acid với hàm lượng 2% w/v vào môi trường TCG đã làm tăng trên 10% hoạt lực tinh trùng, giảm rõ rệt tỷ lệ tinh trùng kỳ hình sau 72 giờ bảo quản.

Toàn văn: PDF