Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 23, S. 8 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng bệnh viêm ruột tiêu chảy trên đàn chó nuôi tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh và thử nghiệm điều trị

Nguyễn Văn Thanh, Đinh Thị Yên

Tóm tắt


Kết quả nghiên cứu tình hình mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy trên 835 chó nuôi tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh ở ở các giống, lứa tuổi, mùa khác nhau cho thấy tỷ lệ mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy trung bình là 23,95%, trong đó cao nhất ở ở nhóm chó từ 2 - 4 tháng tuổi (33,33%) và thấp nhất ở ở nhóm chó trên 6 tháng tuổi (12,59%). Các giống chó khác nhau có tỷ lệ nhiễm bệnh khác nhau, cao nhất ở ở các giống chó ngoại (41,67%) và thấp nhất ở ở các giống chó nội (13,22%.). Các mùa khác nhau trong năm thì tỷ lệ chó nhiễm bệnh cũng khác nhau, cao nhất vào mùa xuân (34,95%) và thấp nhất vào mùa thu (13,24%). Thử nghiệm điều trị bệnh tiêu chảy của chó cho thấy việc bổ sung nước và chất điện giải có vai trò quan trọng, ảnh hưởng lớn đến kết quả điều trị. Có thể thay thế phương pháp truyền tĩnh mạch bằng phương pháp đơn giản hơn là tiêm dưới da thành nhiều điểm hoặc cho uống liên tục chia làm nhiều lần.

Toàn văn: PDF