Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 23, S. 7 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Độc tố nấm mốc Fumonisin

Đặng Hữu Anh, Zsolnai Attila, Kovács Melinda, Nguyễn Bá Hiên

Tóm tắt


Độc tố nấm mốc Fumonisin

Toàn văn: PDF