Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 24, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khảo sát tình hình viêm nhiễm đường sinh dục heo nái sau khi sinh và hiệu quả điều trị của một số loại kháng sinh

Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thị Cẩm Loan, Nguyễn PHúc Khánh

Tóm tắt


Kiểmtra sản dịch của 143 con heo nái sau khi sinh, đã phát hiện có 106 con heo tiết dịch nghi viêm đường sinh dục, chiếm tỷ lệ 74,13%. Trong đó có 100 mẫu có sự hiện diện của vi khuẩn E.coli, Streptococcus, Staphylococcus, Pseudomonas, chiếm tỷ lệ lần lượt là 75,47%, 45,28%, 47,17% và 18,87%. Để chọn kháng sinh thích hợp cho bố trí thí nghiệm điều trị, phương pháp khuếch tán trên đĩa thạch của Kirby Bauer (1966) đã được sử dụng và kết quả cho thấy 2 kháng sinh có độ kháng khuẩn rộng nhất là doxycycline và florfenicol.Để xác định hiệu quả điều trị của kháng sinh, đã điều trị thử nghiêm với 3 nghiệm thức (NT): NT I (Marflo-45%, Cloprostenol và Gluco-K-C-Namin); NT II (Doksilin-LA, Cloprostenol và Gluco-K-C-Namin); NT III (Floxy, Cloprostenol và Gluco-K-C-Namin). Kết quả điều trị thử nghiệm cho thấy hiệu quả điều trị của 3 NT là như nhau (100%). Tuy nhiên, thời gian điều trị khỏi bệnh ở NT I và III (khoảng 4 ngày) ngắn hơn so với nghiệm thức II (khoảng 6 ngày). Kết quả nghiên cứu còn cho thấy khả năng hồi phục chức năng sinh sản ở cả 3 NT là như nhau (tỷ lệ heo nái tái động dục và đậu thai rất cao (100%)).

Toàn văn: PDF