Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 24, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xác định hiệu lực vacxin dịch tả vịt nhược độc bằng liều bảo hộ 50% (PD50) và tương quan giữa TCID50 và PD50

Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Thanh Ba, Nguyễn Thị Ngọc

Tóm tắt


Vacxin dịch tả vịt (DTV) nhược độc được sản xuất tại Công ty Hanvet từ năm 2013 đến nay (2015) được xác định hiệu lực bằng chỉ số PD50 ở 3 thời điểm khác nhau, trong 3 năm với 7 lô vacxin trên đối tượng vịt có khối lượng 0,7- 1 kg/con. Kết quả nghiên cứu cho thấy vacxin cho hiệu lực ổn định và hiệu quả bảo hộ tốt. Với lượng virus gây miễn dịch chỉ từ 3,16 TCID50 , vịt được bảo hộ 100% sau khi thử ử thách 1000 DLD50, trong khi đó vacxin hiện nay của Hanvet chứa ≥1000 TCID50/ liều. Như vậy, vịt được bảo hộ 100% vững chắc khi miễn dịch ở liều sử dụng. Kết quả nghiên cứu này cũng cho thấy mối tương quan giữa hiệu giá virus và khả năng bảo hộ PD50 cao, lượng virus từ 3.16 đến 7.9 TCID50 = 1PD50.

Toàn văn: PDF