Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 23, S. 4 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bệnh bạch cầu mèo Leukemia (FeLV) và các bệnh liên quan

Thái Thị Mỹ Hạnh

Tóm tắt


Bệnh bạch cầu mèo Leukemia (FeLV) và các bệnh liên quan

Toàn văn: PDF