Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 23, S. 4 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khảo sát huyết thanh lọc Leptospira trên chó và chuột tại tỉnh Cà Mau

Nguyễn Thị Bé Mười, Hồ Thị Việt Thu, Nguyễn Vũ Phong

Tóm tắt


Sự hiện hành của kháng thể kháng các nhóm huyết thanh của xoắn khuẩn Leptospira ở chó và chuột tại tỉnh Cà Mau đã được xác định bằng phản ứng vi ngưng kết (MAT) với 24 chủng (serogroup/serovar) kháng nguyên Leptospira sống. Kết quả khảo sát cho thấy 50/264 (18,94%) mẫu huyết thanh chó và 37/127 (29,13%) mẫu huyết thanh chuột có kháng thể kháng ít nhất 1 serovar. Ở chó có 14 serogroupLeptospira khác nhau, nhưng ở chuột có tới 15 serogroup khác nhau lưu hành. Hai serogroup hiện diện phổ biến nhất ở chuột là: Icterohaemorrhagiae (27,58%) và Canicola (19,67%), và ở chó là Icterohaemorrhagiae (21,31%), và Canicola (14,75%). Tỷ lệ nhiễm xoắn khuẩn ở chó nuôi thả là 24,44%, trong khi đó tỷ lệ này ở chó nuôi nhốt là 13,18%. Tỷ lệ nhiễm xoắn khuẩn ở chó và chuột ở vùng nước mặn thấp hơn vùng nước ngọt. Có 41/50 (82%) chó nhiễm 1 serogroup và 9/50 (18%) nhiễm nhiều serogroup. Có 26/37 (70,27%) chuột nhiễm 1 serogroup và 11/37 (29,73%) nhiễm nhiều serogroup. Kết quả khảo sát của chúng tôi đã chứng minh sự lưu hành cao của Leptospira ở chó và chuột tại địa bàn tỉnh Cà Mau và cảnh báo vai trò lưu giữ Leptospira ở hai loài động vật này có thể lây truyền sang người và động vật trong khu vực.

Toàn văn: PDF