Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 23, S. 3 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Biến động hàm lượng kháng thể Gumboro sau khi dùng sinh phẩm kháng thể kháng bệnh Gumboro ở gia cầm

Nguyễn Thị Bích, Trần Văn Khánh, Trần Thị Thu Hiền

Tóm tắt


Gà thí nghiệm 25 ngày tuổi đã xác định được huyết thanh âm tính với Gumboro sau đó được tiêm sản phẩm kháng thể Hanvet - KTG để xác định kháng thể trung hòa kháng virus Gumboro 4096 và hiệu giá ELISA 8232.76. Số lượng gà thí nghiệm này được chia thành 3 nhóm; nhóm 1: tiêm 2ml KTG/con, nhóm 2: tiêm 4ml KTG/con, nhóm 3: đối chứng không tiêm. Sau khi tiêm Hanvet - KTG, gà thí nghiệm được theo dõi phản ứng lâm sàng và lấy máu xét nghiệm kháng thể định kỳ. Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng kháng thể trung hòa (kháng thể bảo vệ) xuất hiện trong máu cao tại thời điểm 72 giờ sau khi tiêm Hanvet – KTG, hàm lượng kháng thể bảo vệ này được duy trì rồi giảm dần đến 25 ngày. Không có bất kỳ phản ứng bất lợi nào ở gà sau khi dùng Hanvet - KTG bằng đường tiêm bắp.

Toàn văn: PDF