Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 28, S. 1 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Virus cúm gia cầm độc lực cao H5N6 ở Việt Nam năm 2014

Nguyễn Đăng Thọ, Nguyễn Hoàng Đăng, Đàm Thị Vui, Đỗ Thị Hoa, Mai Thùy Dương, Nguyễn Thị Điệp, Nguyễn Viết Không, Tô Long Thành

Tóm tắt


Tháng 4/2014, virus cúm độc lực cao chủng H5N6 lần đầu tiên được phát hiện trên gà ở tỉnh Lạng Sơn và sau đó còn phát hiện được ở nhiều tỉnh khác thuộc Miền Bắc và Miền Trung. Tổng số 10 mẫu từ ổ dịch và các chương trình giám sát dương tính với virus H5N6 đã được thu thập trong năm 2014. Theo kết quả phân tích gia hệ gen H5, các virus H5N6 Việt Nam thuộc subclade 2.3.4.4 của clade 2.3.4. Trong đó, 9 virus có quan hệ gần gũi với chủng virus H5N6 (A/Sichuan/26221/2014 (H5N6)) gây tử vong trên người ở Tứ Xuyên, Trung Quốc vào tháng 4/2014 và 1 virus còn lại có quan hệ rất gần với chủng H5N6 gây bệnh trên gia cầm ở Lào năm 2014. Phân tích đặc tính phân tử cho thấy tất cả các virus H5N6 Việt Nam đều có độc lực cao đối với gà, có tính kháng nguyên tương tự với vacxin Re-5 hơn là với Re-6 và NIBRG-14 và vẫn thích hợp với thụ thể bám của gia cầm, nhưng sự thích hợp này có thể bị ảnh hưởng do thiếu một điểm đường hóa tại vị trí 154 của HA. Chỉ số độc lực của virus H5N6 Việt Nam (A/Ck/Vietnam/LangSon/14-A324/2014 (H5N6)) là 2,84. Virus H5N6 đã lây lan rộng ở Miền Bắc và Miền Trung Việt Nam và đã phân hóa thành ít nhất 2 dòng virus mới. Do vậy, những thay đổi sinh học của chúng cần phải được theo dõi.

Toàn văn: PDF