Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 6 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIAO LƯU VĂN HOÁ GIỮA NGƯỜI HAO TRIỀU CHÂU VỚI NGƯỜI VIỆT, NGƯỜI KHMER THÔNG QUA NGHI LỄ HÔN NHÂN HIỆN NAY

NGUYỄN CÔNG HOAN

Tóm tắt


Trong quá trình giao lưu tiếp biến văn hoá của ba tộc người Hoa - Việt - Khmer cùng cư trú trên địa bàn xã Vĩnh Hải thì yếu tố hôn nhân là yếu tố cơ bản không thể thiếu.

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238