Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 5 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sự giản dị trong giáo lý của đạo hoà hảo

VÕ VĂN THẮNG, ĐỖ ANH THƯ

Tóm tắt


Phật Giáo Hoà Hảo thường được gọi và viết tắt là Hoà Hảo. Là một tôn giáo nội sinh, không mấy lai tạp phản ánh mong muốn và phong cách sinh hoạt của đồng bào nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long những năm 30 của thế kỉ XX.

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238