Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 5 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

cải tổ các định chế tài chính quốc tế

NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÀ

Tóm tắt


Các chính phủ trên thế giới đang nỗ lực để giải cứu hệ thống tài chính toàn cầu nhằm giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng năm 2008, được coi là khủng hoảng khủng khiếp nhất kể từ cuộc đại suy thoái 1929-1933.

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238