Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 5 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vai trò người phụ nữ trong việc phát huy vai trò dân chủ ở cơ sở

LÊ THI

Tóm tắt


Các công dân của nền dân chủ được hưởng quyền tự do cá nhân nhưng họ phải chia sẻ trách nhiệm cùng người khác để giữ gìn các giá trị cơ của tự dotự quản tiếp tục được thực hiện.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238