Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 5 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

35 NĂM VĂN HÓA MỸ Ở VIỆT NAM

LÊ ĐÌNH CÚC

Tóm tắt


“Duyên và nợ” văn hóa Mỹ - Việt đã có hơn 200 năm. Tháng 7 năm Quý sửu 1873, Bùi Viện (1839 - 1897) – sứ thần của vua Tự Đức – lên đường sang Hồng Kông, qua Nhật, sau đó sang San Francisco, đến Washington, gặp Tổng thống Grant tìm sự giúp đỡ để chống lại thực dân Pháp xâm lược. Vì không mang theo quốc thư nên Bùi Viện đã không kí kết được gì, mà phải tay trắng ra về. Hai năm sau ông lại sang Mỹ lần nữa, nhưng hoàn cảnh thế giới và nước Mỹ đã thay đổi. Tổng thống Grant đã không thực hiện những điều đã hứa với Bùi Viện.

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238