Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Băng-la-đét mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí

Phóng viên

Tóm tắt


Ngày 19/8/2013, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang đã tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Năng lượng Băng-la-đét Mozammel Haque Khan.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018