Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 14 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ

Phóng viên

Tóm tắt


Ngày 27/06/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2013/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/8/2013.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018