S. 1(49) (2019)

Mục lục

Bài viết

Biểu tượng Nước trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2000 Tóm tắt PDF
Phan Thúy Hằng 5
Phương thức chuyển thể nhân vật từ truyện ngắn Việt Nam đương đại sang tác phẩm điện ảnh Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hùng 13
Quan niệm về thể loại văn học của Mikhail Bakhtin Tóm tắt PDF
Phan Trọng Hoàng Linh 22
Cảm quan về con người trong thơ Nguyễn Bình Phương Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Diễm My 32
Chuyển thể kí hiệu biểu thị thời gian từ văn chương đến điện ảnh trong trường hợp “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” (Dưới góc nhìn liên văn bản và liên kí hiệu) Tóm tắt PDF
Hoàng Hữu Phước 38
Tư duy huyền thoại hóa cổ mẫu nước và lửa trong một số tiểu thuyết Việt Nam đương đại Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ái Thoa 45
Không gian giấc mơ trong một số truyện ngắn nữ Việt Nam hiện đại Tóm tắt PDF
Trần Nhật Thu 54
Tâm thức thị dân trong tiểu thuyết Đỗ Phấn từ góc nhìn phê bình sinh thái Tóm tắt PDF
Nguyễn Thùy Trang 61
Về các phức hợp được chuyển nghĩa để chỉ tính chất của hoạt động nói năng trong Tiếng Việt Tóm tắt PDF
Lê Thị Cẩm Vân 71
Đối chiếu đặc điểm ngôn ngữ của hành vi từ chối trực tiếp trong Tiếng Việt và Tiếng Nga Tóm tắt PDF
Nguyễn Tư Sơn 79
So sánh cách xưng hô trong nghi thức lời nói Tiếng Nga với Tiếng Việt Tóm tắt PDF
Vũ Yến Sơn 90
Việc thờ cúng tổ tiên của vua chúa ở Việt Nam thời xưa (trước Triều Nguyễn) Tóm tắt PDF
Trần Văn Án 98
Những chuyển biến trong giáo dục nhà chùa ở Miến Điện dưới thời vua Mindon (1853-1878) Tóm tắt PDF
Lê Thị Quí Đức 108
Đặc điểm của phong trào cách mạng ở Nam Trung kỳ những năm 1930-1931 Tóm tắt PDF
Trương Công Huỳnh Kỳ 117
Vấn đề tìm kiếm đồng minh trong cách mạng Mỹ(1775-1783) - quan điểm và phương án Tóm tắt PDF
Lê Thành Nam 125
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đẩy mạnh công tác phát triển đội ngũ cán bộ chủ chốt Tóm tắt PDF
Lê Hồ Sơn 133
Thực trạng đội ngũ làm công tác tham vấn học đường hiện nay Tóm tắt PDF
Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Thị Tứ, Nguyễn Thị Diễm My, Đặng Hoàng An 145