Chi tiết về Tác giả

Yến Sơn, Vũ

  • S. 6 (2014) - BÀI BÁO
    SỬ DỤNG THÀNH NGỮ TIẾNG NGA TRONG BÁO CHÍ QUA CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, THƯƠNG MẠI
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống