Chi tiết về Tác giả

Hải, Võ Minh Khoa Ngữ văn, Đại học Quy Nhơn

  • S. 4 (2009) - Ngôn ngữ và văn hóa
    Đặc trưng thẩm mĩ của các ngữ liệu văn hóa trong truyện Kiều
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống