Chi tiết về Tác giả

Lan, Trịnh Cẩm ĐHKHXH & NV - ĐHQGHN

  • S. 5 (2009) - Ngôn ngữ và văn hóa
    Biểu trưng ngữ nghĩa của thành ngữ tiếng Việt (trên cứ liệu thành ngữ có yếu tố chỉ tên gọi động vật)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống