Chi tiết về Tác giả

Minh Hồng, Trần Thị

  • S. 10 (2014) - BÀI BÁO
    DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀ GHI NHỚ TỪ MỚI TIẾNG TRUNG QUỐC QUA VIỆC ỨNG DỤNG PHẦN MỀM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống