Chi tiết về Tác giả

Nga, Trần Thị Lớp Văn K44B, Khoa Ngữ văn, ĐHSP, Đại học Thái Nguyên

  • S. 6 (2012) - Ngôn ngữ và văn hóa
    Bước đầu tìm hiểu phương thức định danh của các từ ngữ chỉ đồ ăn, thức uống trong tiếng Nùng
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống