Chi tiết về Tác giả

CẨM LAN, TRỊNH

  • S. 2 (2016) - BÀI BÁO
    Biến thể ngôn ngữ đánh dấu và việc sử dụng chúng hiện nay trong tiếng Hà Nội khu vực nông thôn (Nghiên cứu trường hợp xã Cổ Loa và Xuân Canh huyện Đông Anh, Hà Nội)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống