Chi tiết về Tác giả

Hoà, Phan Văn Đại học Ngoại Ngữ; Đại học Đà Nẵng

 • S. 11 (2010) - NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ
  Cấu trúc chuyển tác trong ngôn bản Anh và Việt
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3 (2011) - NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC
  Thế giới kinh nghiệm trong các bản tin và xã luận tiếng Việt từ góc nhìn ngữ pháp chức năng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9 (2011) - NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ
  Ẩn dụ ý niệm " Tình yêu là cuộc hành trình" trong tiếng Anh và tiếng Việt
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống