Chi tiết về Tác giả

Hà, Phạm Thị Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  • S. 1+2 (2013) - Ngôn ngữ và văn hóa
    Yếu tố giới tính trong lời khen tại các trương trình giao lưu trực tuyến giữa người hâm mộ với nghệ sĩ
    Tóm tắt


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống