Chi tiết về Tác giả

NGỌC HÀM, PHẠM

  • S. 9 (2015) - NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ
    Văn ngôn trong tiếng Hán hiện đại về mặt từ vựng
    Tóm tắt  PDF
  • S. 10 (2015) - BÀI BÁO
    Đôi nét về đặc điểm tiêu đề bài học trong giáo trình khẩu ngữ tiếng Hán
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống