Chi tiết về Tác giả

Hoà, Nguyễn Xuân Hội Ngôn ngữ học Hà Nội

  • S. 7 (2013) - NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC
    Không gian ngôn ngữ văn hoá và tình yêu quê hương xứ Nghệ trong tác phẩm của Nguyễn Du (trên tư liệu hai bài thơ Thác lời trai phường nón và Văn tế sông hai cô gái Trường Lưu)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống