Chi tiết về Tác giả

Hòa, Nguyễn Xuân ĐHKHXH & NV - ĐHQG Hà Nội

  • S. 5 (2009) - NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ
    Khả năng kết hợp của động từ tiếng Việt và việc phân tích chuyển dịch một số thành ngữ có động từ sang tiếng Hán
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống