Chi tiết về Tác giả

Nở, Nguyễn Văn Khoa Sư phạm, Đại học Cần ThơTạp chí Ngôn ngữ và Đời sống