Chi tiết về Tác giả

Minh, Nguyễn Thanh Khoa Ngoại ngữ; Đại học Hồng Đức

  • S. 7 (2011) - NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ
    Về những lỗi khi sử dụng động từ nguyên thể trong tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngữ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống