Chi tiết về Tác giả

Yến, Nguyễn Thị ThS, Trường THCS Giao Thiện, Lang Chánh, Thanh Hoá

  • S. 3 (2013) - NGÔN NGỮ VỚI VĂN CHƯƠNG
    Hành động trần thuật kể qua lời thoại nhân vật trong truyện ngắn Ma Văn Kháng
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống