Chi tiết về Tác giả

Ngân, Nguyễn Thị Hồng Khoa Ngữ Văn, ĐHSP Hà NộiTạp chí Ngôn ngữ và Đời sống