Chi tiết về Tác giả

Hà, Nguyễn Mạnh Đại học Vinh

  • S. 1+2 (2009) - NGÔN NGỮ VỚI VĂN CHƯƠNG
    Những từ láy độc đáo trong thơ Hàn Mặc Tử
    Tóm tắt  PDF
  • S. 10 (2009) - NGÔN NGỮ VỚI VĂN CHƯƠNG
    Một nguyên tắc tự sự của Nguyễn Huy Thiệp trong truyện ngắn
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống