Chi tiết về Tác giả

Bảo, Nguyễn Khắc Bắc Ninh

  • S. 1+2 (2013) - NGÔN NGỮ VỚI VĂN CHƯƠNG
    Ngẫm nghĩ; ngờ ngợ về nghĩa mấy chữ Nôm được phiên âm bằng phụ âm ng trong truyện Kiều
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống